top of page
Положення про подарункові сертифікати

Це Положення про подарункові сертифікати (надалі – Положення) регулює відносини, які виникають між Арт-студією «Ліхтарик», в особі фізичної особи-підприємця Жданович Юлії Миколаївни (номер запису про проведення державної реєстрації фізичної особи підприємця 2010350000000311552 від 18.05.2023 року) (надалі – Арт-студія) та клієнтом щодо сплати попередньої оплати за послуги (придбання, активації та повернення подарункових сертифікатів).

1. Визначення понять та їх тлумачення

1.1. Терміни та поняття, що використовуються у цьому Положенні, вживаються у значеннях, наведених нижче:

Клієнт – будь-яка фізична особа, яка здійснює попередню оплату послуг Арт-студії (придбаває Подарунковий сертифікат) на умовах, передбачених цим Положенням.

Власник подарункового сертифікату – будь-яка фізична особа, якій Клієнтом було передано Подарунковий сертифікат (відступлено право вимоги до Арт-студії).

Подарунковий сертифікат – документ, який засвідчує, що Клієнт здійснив попередню оплату послуг Арт-студії, та надає змогу Клієнту або Власнику подарункового сертифікату отримати послугу Арт-студії з проведення Майстер-класу та (або) Курсу на загальну вартість (номінал) такого сертифікату (на суму попередньої оплати).

Придбання подарункового сертифікату є попередньою оплатою послуг Арт-студії, які будуть надані в майбутньому.

Подарунковий сертифікат не є платіжним документом або цінним папером.

Майстер-клас – послуга, яка надається Клієнту або Власнику подарункового сертифікату Арт-студією на умовах, визначених Договором про надання послуг, та спрямована на створення ним об’єкту мистецтва.

Курс – послуга, яка надається Клієнту або Власнику подарункового сертифікату Арт-студією на умовах, визначених Договором про надання послуг, та спрямована на отримання ним інформації з певної теми.

Сайт – сукупність інформації, текстів, графічних і дизайнерських елементів, фото, відео та інших результатів інтелектуальної діяльності, а також набір комп’ютерних програм, що містяться в інформаційній системі, та забезпечують доступність цієї інформації для кінцевих споживачів та розміщуються за адресою: https://www.skryniarukodillia.com.ua.

1.2. Заголовки у цьому Положенні наводяться лише для зручності і не впливають на тлумачення пунктів Договору.

1.3. У цьому Положенні, якщо цього вимагає контекст, посилання в однині включають посилання в множині та навпаки.

1.4. Будь-яка фраза, що починається словами «в тому числі», «включаючи», «зокрема» або будь-яким подібним чином, тлумачиться ілюстративно та не обмежує значення слів, що передують цим термінам.

1.5. У випадку, якщо у цьому Положенні використовуються терміни і поняття не визначені цим розділом Положення, то тлумачення такого терміну або поняття відбувається відповідно до тексту цього Положення. У випадку відсутності однозначного тлумачення терміну або поняття, необхідно тлумачити це поняття виходячи із норм чинного законодавства України.

2. Порядок придбання Подарункових сертифікатів (сплати попередньої оплати за послуги Арт-студії)

2.1. Клієнт має право придбати Подарунковий сертифікат (сплатити попередню оплату за послуги Арт-студії) номіналом від 300 (трьохсот) гривень.

2.2. Клієнт має право на свій вибір обрати форму Подарункового сертифікату – паперову або електронну.

2.3. Клієнт має право, при придбанні Подарункового сертифікату (сплатити попередню оплату за послуги Арт-студії) обрати його номінал або конкретний Майстер-клас та (або) Курс.

2.4. Клієнт може придбати Подарунковий сертифікат (сплатити попередню оплату за послуги Арт-студії) одним із способів:

2.4.1. заповнивши спеціальну форму на Сайті;

2.4.2. за номером телефону 099 236 5965;

2.4.3. направляючи повідомлення у додатку Viber або Telegram (за номером 099 236 5965);

2.4.4. направляючи листа на адресу електронної пошти skrynia.rukodillia@gmail.com;

2.4.5. безпосередньо в Арт-студії;

2.5. Паперовий Подарунковий сертифікат Клієнт може отримати в приміщенні Арт-студії або замовити доставку службами Нової Пошти чи УкрПошти (оплата доставки сплачується за тарифами кур’єрської служби)

2.6. Електронний Подарунковий сертифікат надсилається Клієнту або третій особі, визначеній Клієнтом, на адресу електронної пошти, вказану Клієнтом.

3. Порядок розрахунків

3.1. Розрахунки між Клієнтом та Арт-студією проводяться на умовах повної попередньої оплати, шляхом сплати коштів з використанням сервісів переказу коштів, доступних на Сайті та (або) перерахування коштів на розрахунковий рахунок Арт-студії за реквізитами, визначеними в Положенні.

3.2. Повна вартість (номінал) Подарункового сертифікату повинна бути оплачена Клієнтом до моменту передачі Подарункового сертифікату Клієнтові або третій особі, вказаній Клієнтом.

3.3. Клієнт зобов’язаний надати Арт-студії підтвердження здійснення оплати (квитанцію про оплату), шляхом надіслання на Viber, або Telegram за номером 099 236 5965, або на електронну пошту skrynia.rukodillia@gmail.com. Без надання підтвердження оплати, Подарунковий сертифікат не передається.

4. Порядок використання та активації Подарункового сертифікату

4.1. Подарунковий сертифікат діє протягом 6 (шести) місяців з дати його оплати. Після закінчення строку, вказаного в цьому пункті, Подарунковий сертифікат є таким, строк дії якого закінчився та не приймається Арт-студією.

4.2. Кожний Подарунковий сертифікат містить унікальний код. У випадку відсутності та (або) пошкодження унікального коду (його частини) Подарунковий сертифікат є недійсним та не приймається Арт-студією.

4.3. Для активації Подарункового сертифікату Клієнт або Власник подарункового сертифікату повинен зв’язатися із Арт-студією протягом строку його дії одним із таких способів:

4.3.1. заповнивши спеціальну форму на Сайті;

4.3.2. за номером телефону 099 236 5965;

4.3.3. направляючи повідомлення у додатку Viber або Telegram (за номером 099 236 5965);

4.3.4. направляючи листа на адресу електронної пошти skrynia.rukodillia@gmail.com;

4.3.5. безпосередньо в Арт-студії.

4.4. Розрахунок за Майстер-клас та (або) Курс проводиться відповідно до актуальних цін на дату звернення Власником подарункового сертифікату до Арт-студії.

4.5. У випадку, якщо вартість обраного Клієнтом або Власником подарункового сертифікату Майстер-класу та (або) Курсу менше номіналу Подарункового сертифікату, різниця не повертається.

4.6. У випадку, якщо вартість обраного Клієнтом або Власником подарункового сертифікати Майстер-класу та (або) Курсу більше номіналу Подарункового сертифікату, такий Власник подарункового сертифікату має право здійснити доплату за обраний Майстер-клас та (або) Курс. Доплата здійснюється в порядку, передбаченому Договором про надання послуг.

4.7. У випадку втрати Подарункового сертифікату, Арт-студія не відновлює його.

4.8. Арт-студія не несе відповідальності за збереження Подарункового сертифікату Клієнтом та (або) Власником подарункового сертифікату.

4.9. Арт-студія має право відмовити у прийнятті Подарункового сертифікату з таких причин:

4.10. Подарунковий сертифікат не містить, містить пошкоджений унікальний код.

4.11. Подарунковий сертифікат є підробленим.

4.12. Подарунковий сертифікат втратив цілісність (надірваний, підпалений тощо), що не дає змогу встановити його оригінальність.

4.13. Подарунковий сертифікат може бути використаний лише один раз.

4.14. Подарунковий сертифікат не є іменним та може бути використаний будь-якою особою, яка його пред’являє.

4.15. Запис на Майстер-клас та (або) Курс та їх проведення регулюється Договором про надання послуг.

5. Порядок обміну та повернення Подарункових сертифікатів

5.1. Клієнт, який придбав Подарунковий сертифікат (здійснив попередню оплату за послуги Арт-студії) має право відмовитись від отримання послуг протягом 14 (чотирнадцяти днів) з моменту його оплати, але не пізніше ніж за один календарний день до дня надання послуг.

5.2. Подарунковий сертифікат не підлягає обміну на гроші.

6. Форс-мажорні обставини

6.1. Сторони не несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором у разі, якщо таке невиконання або неповне виконання стало наслідком дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин).

6.2. Під обставинами непереборної сили (форс-мажорними обставинами) в цьому Договорі розуміються надзвичайні та невідворотні обставини, що об’єктивно унеможливлюють виконання зобов’язань, передбачених умовами цього Договору, перелік яких міститься в частині 2 статті 14-1 Закону України «Про торгово-промислові палати в Україні».

6.3. Сторона, яка потрапила під дію форс-мажорних обставин повинна повідомити іншу Сторону про їх настання не пізніше 2 (двох) робочих днів з моменту виникнення таких обставин.

6.4. Після закінчення дії форс-мажорних обставин, Сторона, яка потрапила під їх дію, повинна повідомити іншу Сторону про їх припинення протягом 2 (двох) робочих днів, а також повідомити протягом якого часу така Сторона має намір виконати свої зобов’язання. 

6.5. Належним та достатнім підтвердженням дії форс-мажору щодо однієї зі Сторін є сертифікат щодо форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), виданий Торгово-промисловою палатою України.

7. Порядок вирішення спорів

7.1. Усі непорозуміння, суперечності та спори, які можуть виникнути між Сторонами у ході укладення, тлумачення або виконання цього Договору вирішуються Сторонами шляхом переговорів.

7.2. У разі, якщо Сторонам не вдалось вирішити будь-які  непорозуміння, суперечності та спори шляхом переговорів, вони підлягають вирішенню в суді у порядку, встановленому чинним законодавством України із застосуванням матеріальних та процесуальних норм законодавства України.

8. Інші положення

8.1. У разі, якщо будь-яке з положень цього Положення буде визнано будь-яким компетентним державним органом України недійсним, це не вплине на дійсність або можливість виконання будь-яких інших умов цього Положення, які залишаються повністю дійсними, якщо інше не передбачено законодавством України.

8.2. Клієнт, здійснюючи оплату Подарункового сертифікату, тим самим погоджується з умовами цього Положення. Власник подарункового сертифікату, приймаючи його від Клієнта, тим самим зобов’язується дотримуватися цього Положення.

8.3. Арт-студія має право в односторонньому порядку вносити зміни до цього Договору без повідомлення Клієнта.

8.4. Зміни до цього Положення набирають чинності з моменту їх розміщення на Сайті.

8.5. Клієнт надає згоду на знімання його (його дитини) камерами відеоспостереження, встановленими у приміщенні Арт-студія.

bottom of page